Zarejestruj firmę, aby korzystać z usług portalu

 Identyfikacja firmy:

Nazwa pełna:
Nazwa krótka, NIP:

 Adres korespondencyjny:

Kod, miejscowość:
Ulica, numer:

 Adres do faktury ( ):"

Kod, miejscowość:
Ulica, numer:

 Wymiana informacji raportowych / pomocy:

E-mail do raportów, telefon

 Rejestrujący (główny użytkownik):

Imię, nazwisko:
E-mail, telefon:

Regulamin Serwisu SAT. oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Systemy Analiz Transakcji S.C. Jerzy Krzempek, Halina Pospieszałowska, Rudolf Okos, z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 365/8, w celu świadczenia usług w ramach Serwisu SAT zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.

  Później  

  Rejestruję moją firmę         

Dlaczego należy zarejestrować firmę

 Portal AnalizySAT oferuje usługi związane z przetwarzaniem dokumentów RCiWN tworzących indywidualny uporządkowany zbiór informacji o transakcjach nieruchomości. Aby móc korzystać z tych usług należy zarejestrować swoją Firmę. Dzięki temu będziemy mogli utworzyć Twoje indywidulane konto, w którym będzie możlwy rozwój zbioru Twoich indywidualnych informacji o rynku transakcji. Korzyści płynących z rozbudowy bazy wiedzy o transakcjach nieruchomości nie da się przecenić

Jak wygląda proces rejestracji w portalu AnalizySAT

 Proces rejestracji Twojej Firmy w AnalizySAT przebiega w dwóch etapach:

  • wprowadzenie danych rejestracyjnych przez użytkownika
  • weryfikacja poprawności wprowadzonych danych przez managera AnalizySAT zakończone nadaniem loginu rejestrowanemu użytkownikowi

Po zatwierdzeniu i rejestracji użytkownika, na jego skrzynkę mailową jest wysyłana wiadomość i przyjęciu go do klientów Portalu, przekazaniu loginu i jednorazowego hasła. Przy pierwszym logowaniu użytkownik jest proszony o podanie nowego, bezpiecznego hasła. Od tej pory możliwe jest pełne korzystanie z usług portalu. Więcej informacji uzyskasz na stronach Satopedii.

Jak poprawnie wypełnić formularz?

 Formularz Rejestracji Firmy składa się z sześciu sekcji, w których oczekujemy wypełnienia niezbędnych informacji. Każde z dostępnych pól rekordowych posiada silną wyspecyfikowaną kontrolę wprowadzanych danych informacyjnych. Zwalniają one użytkownika od konieczności troski o porawność wprowadzanych elementów wprowadzanych danych. Przykładowo, nie możemy wpisać niepoprawnie skonstruowanego NIP'u firmy, wprowadzić złą postać adresu mailowego czy podać imienia które zawiera cyfrę.

Przy zatwierdzaniu formularza następuje weryfikacja wprowadzonych danych i w przypadku nieprawidłowości mogą pojawić się czerwone znaki informacyjne. Jeżeli nie wypełnimy oczekiwanej informacji pojawi się gwiazdka (*). Jeśli format danych będzie niepoprawny pojawi się znak pytajnika (?). Wyszystkie te znaki wystąpią na poziomie wiersza, którego uwagi dotyczą.

Poniżej znajduje się dokładny opis każdej z seksji formularza.

Identyfikacja firmy:
sekcja oczekuje wprowadzenia podstawowych danych dotyczących jednoznacznej identyfikacji firmy. Posiada następujące pola:
nazwa pełna: pełna nazwa firmy, którą posługujemy się tytularnie.
nazwa krótka: podajemy skrótową nazwę firmy, używając możliwie najkrótszej formy.
NIP: przyznany firmie identyfikator NIP.

Adres korespondencyjny:
sekcja oczekuje wprowadzenia adresu korespondencyjnego, którym firma posługuje się standartowo. Posiada następujące pola:
kod: kod pocztowy miejscowości.
miejscowośc: pełna nazwa miejscowości.
ulica: nazwa ulicy (jeśli jest w adresie).
numer: oznaczenie budynku i lokalu.

Adres do faktury:
sekcję wypełniamy w przypadku istnienia odrębnego adresu siedziby firmy i adresu na który wystawiana jest faktura.
Znaczenie pól jest identyczne jak w sekcji "Adres korespondencyjny".

Wymiana informacji raportowych:
sekcja oczekuje wprowadzenia . Posiada następujące pola:
e-mail do raportów: adres e-mail na który będą wysyłane informacje raportowe o wykonanych usługach ze strony portalu Analizy SAT.
telefon: telefon kontaktowy do siedziby firmy.

Główny użytkownik:
sekcja oczekuje wprowadzenia podstawowych danych osoby rejestrującej firmę. Gwarantujemy, że podanych danych nie będziemy udostępniać firmom trzecim i pozostaną one jedynie dostępne w zakresie usług z których Państwo skorzystają. Osoba wprowadzająca zostaje uznana jako główna osoba kontaktowa w sprawach wszelkich regulacji dotyczących świadczonych usług w portalu Analizy SAT. Sekcja ta posiada następujące pola:
imię: imię lub imiona osoby rejestrującej firmę.
nazwisko: nazwisko osoby rejstrującej firmę.
e-mail: kontaktowy adres e-mail na który będą wysyłane istotne powiadomienia (zapewniamy nie wysyłanie uciążliwych i częstych korespondencji) .
telefon: kontaktowy numer telefonu do osoby rejstrującej.

Jestem rzeczoznawcą majątkowym o numerze uprawnień:
W przypadku jeśli osobą rejestrującą jest rzeczoznawca majątkowy prosimy o podanie jego numeru uprawnień. Pozwoli to na uproszczenie procesu rejestracji.